ZENIT v elektronike

Zadania ZENIT v elektronike, fotografie, informácie z krajských kôl a celoslovenského finále súťaže ZENIT v elektronike

Ročníky 16. až 22., 2000 - 2007

Za poskytnutie informácií a dokumentov ďakujem Ing. Petrovi Žúborovi. Nižšie nájdete niekoľko dobových zadaní z rokov 2000 až 2007.

Súťaž bola organizovaná do dvoch častí. Začínalo sa teoretickou časťou, úlohou bolo odpovedať na súbor otázok z elektrotechniky a elektroniky.

Nasledoval úvod do praktickej časti. Úloha sa začínala vždy rovnako "Nepozorný kreslič urobil v schéme niekoľko chýb". Vyriešenie úlohy vyžadovalo dobré znalosti elektroniky a funkcie elektronických obvodov. Riešenie takéhoto druhu úlohy sa nedá vygoogliť...

A nakoniec praktická časť. Návrh dosky plošného spoja zo zadanej schémy zapojenia. Dosky sa pôvodne navrhovali ručne na milimetrový papier a motív následne ručne prekresloval na dosku plošného spoja. Doska sa vyleptala a vyrobila. Veľké množstvo manuálnej práce pri tomto procese a obmedzený čas na súťaži nedovoľoval vyrábať zložitejšie zariadenia.


Kontakt: Daniel Valúch