ZENIT v elektronike

Zadania ZENIT v elektronike, fotografie, informácie z krajských kôl a celoslovenského finále súťaže ZENIT v elektronike

Krajské kolo 37. ročníka ZENIT v elektronike, 24. a 26.11.2020

Krajské kolo 37. ročníka ZENIT v elektronike sa vzhľadom na okolnosti realizuje dištančne. Na tejto stránke nájdete zadania, ktoré budete vypracovávať.

Počas celého trvania súťaže buďte v kontakte s organizátormi krajského kola podľa inštrukcií, ktoré ste dostali.

Vzhľadom na okolnosti sme zaviedli dve zásadné zmeny oproti prezenčnej forme súťaže:

1) Nepochybujeme o tom, že ste súťaživí, zodpovední a poctiví. Preto sme sa ako organizátori rozhodli, že počas krajského kola nebudete mať nad sebou dozor. Veríme, že budete súťažiť poctivo, bez použitia nepovolenej pomoci v ľubovoľnej forme.

2) Napriek najlepším úmyslom sa bohužiaľ nájdu aj "čierne ovce", preto sme sa taktiež rozhodli, že v 37. ročníku sa nebude vyhlasovať žiadne poradie, nebudú sa udeľovať ceny, ani sa nepostupuje do celoštátneho kola (ktoré tento rok nebude).

Súťažíte lebo Vás elektronika baví, chcete sa naučiť niečo nové, stretnúť sa s kamarátmi s podobnými záujmami. Odolať pokušeniu "...si na internete nájdem len ten jeden vzorec" Vás odmení tým, že si porovnáte svoje skutočné znalosti a skúsenosti so študentami z celého Slovenska, tento rok nie len z Vášho kraja.

Navyše si postavíte užitočný prístroj do domáceho laboratória. Veríme, že si ZENIT aj v takejto forme užijete a uvidíme sa opäť o rok už v normálnych podmienkach.

 

Teoretická časť 8:00 - 9:30

Začína sa teoretickou časťou. Vašou úlohou je vypracovať odpovede na 30 otázok z elektrotechniky. Na konci formulára je tlačidlo ODOSLAŤ, ktorým pošlete test odbornej hodnotiacej komisii. Po odoslaní testu si viete zobraziť Vaše výsledky. Dávajte si pozor na čas!

Kategória A (3.-4. ročník) - Test teoretická časť

Kategória B (1.-2. ročník) - Test teoretická časť

Priebežné hodnotenie teoretickej časti:

Vôbec najvyšší počet správnych odpovedí 31, odoslal Martin Gubík, druhák z Košického kraja. Vynikajúci výsledok!

Najvyšší počet správnych odpovedí v kategórii A je 30, odoslali ich Andrej Tadeáš Bača (Prešovský kraj), Dávid Filický (Košický kraj) a Marko Choleva (Žilinský kraj).

Výsledky teoretickej časti pre kategóriu A a kategóriu B. Porovnajte si Váš počet správnych odpovedí s kolegami z celého Slovenska.

Praktická časť 10:00 - 13:00

Praktická časť spočíva v návrhu plošného spoja pre elektrický obvod podľa zadania. Na krajskom kole budete stavať užitočný prístroj do domáceho laboratória. V rámci krajského kola dištančne sa doska nevyrába. Každý súťažiaci už dostal (alebo onedlho dostane) súčiastky pre SMD aj klasickú verziu obvodu, aby ste si ho mohli buď doma, alebo neskôr v škole aj postaviť.

Text zadania vo formáte PDF stiahnete z tejto linky. Zadanie si pozorne prečítajte. Hodnotí sa nie len elektrická funkčnosť obvodu, ale aj spôsob akým je plošný spoj navrhnutý.

Ku textu zadania si stiahnite súbor so schémou pre návrhový systém Eagle (pravý klik, uložiť ako). Pre zjednodušenie hodnotenia súbory v mene obsahujú názov kraja.

Podľa nápovedy do mena súboru vložte svoje meno. Ak Váš internetový prehliadač pridal k menu súboru príponu .xml premenujte ho na .sch. Príklad stiahnete si súbor krajBA-Priezvisko_Meno.sch. Priezvisko_Meno nahradíte Vašim menom (napr. krajBA-Púčik_Jozef.sch) a začnite navrhovať.

Schéma - Eagle súbor BA kraj

Zadanie bolo vytvorené a ide otvoriť v Eagle vo verzii 7.7. Ak nemáte licenciu najnovšej verzie Eagle, doska sa zmestí do staršej verzie "Lite", ktorá nevyžaduje licenciu ani registráciu. Inštalačné súbory verzie 7.7 nájdete na serveroch Cadsoftu.

Odovzdanie výsledkov (do 13:00)

Hotový návrh plošného spoja (2 súbory!!!)

  1. BRD súbor z Eaglu (musí obsahovať Vaše meno)
  2. vygenerovaný tlačový výstup vo formáte PDF obsahujúci stranu plošných spojov s rozmiestnenými súčiastkami (musí obsahovať Vaše meno)

nahrajte do centrálneho úložiska kliknutím na nasledovné linky:

 

Zaujímavé práce

Vôbec prvý odovzdaný návrh bol od Jakuba Gála z Nitrianskeho kraja. Počas praktickej časti mal ešte dosť času, na prístroj stihol vymodelovať krabičku. Vynikajúca práca!

doska JGdoska JGdoska JG

Použitie autoroutra bolo zakázané. Napriek tomu sme dostali návrhy tohoto typu. Niektorí autori sa ešte hádali, že to navrhovali úplne ručne a autorouter v žiadom prípade nepoužili. Samozrejme...

autorouter

A na záver ukážka vytrvalosti a odhodlania. Prvák, toto bol jeho úplne prvý návrh plošného spoja. Na rozdiel od všetkých autoroutristov rozložil súčiastky a poctivo ručne navrhol elektricky kompletnú dosku. Ako jeden z mála si prečítal zadanie s porozumením a použil dostatočne široké vodiče, aby sa doska dala vyrobiť. Autor si zaslúži veľkú pochvalu. Návrh treba odložiť a o niekoľko rokov porovnať progres.

doska JG

Vysvietený signál je +9V :-)



Kontakt: Daniel Valúch