ZENIT v elektronike

Zadania ZENIT v elektronike, fotografie, informácie z krajských kôl a celoslovenského finále súťaže ZENIT v elektronike

Ročník 33, 2017

7. - 9. február 2017, Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, Nové mesto nad Váhom

Podrobné výsledky

Zadania celoštátne kolo

Zadania krajské kolo

Podrobnejšiu dokumentáciu k zdroju, vrátane návrhov plošných spojov a software nájdete na tejto stránke.

Fotografie zo súťaže

Fotografie zrealizovaných výrobkov a návrhov plošných spojov. Dosky s červenými nálepkami sú od mladších študentov 1-2. ročníkov, modré od starších 3-4. ročníkov.

 

Mini-stáž finalistov v CERNe, leto 2017

Štyria finalisti (Damián Čambal, Michal Sejč, Martin Eršek a Róber Štulajter) strávili niekoľko dní na oddelení vysokofrekvenčných systémov v CERNe v Ženeve.

Róbert navrhoval a testoval koncept generátora referenčných frekvencíí pre urýchľovač Linac3. Cieľom bolo vzájomne zosynchronizovať pomocou analógového fázového závesu a priameho číslicového syntezátora tri ultra low noise, owen controlled kryštálové oscilátory tak aby generovali frekvencie s požadovanou presnosťou a zachovala sa ultra nízka úroveň fázového šumu oscilátorov.

Michal pracoval na obvode výkonovej ochrany vysokofrekvenčného urýchľovacieho systému HIE-Isolde. Išlo o veľmi precízny analógový integrátor s časovými konštantami až do 2 hodín.

Martin a Damián navrhli a postavili indikátor pracovného stavu supravodivých urýchľovacích dutín v HIE-Isolde a pomáhali s prípravou konštrukcie pre 34. ročník súťaže ZENIT.


Kontakt: Daniel Valúch