ZENIT v elektronike

Zadania ZENIT v elektronike, fotografie, informácie z krajských kôl a celoslovenského finále súťaže ZENIT v elektronike

Ročník 36, 2020

10. - 13. február 2020, Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice

Podrobné výsledky celoštátne kolo

Zadania celoštátne kolo

Zadania krajské kolo

Fotografie zo súťaže. Sú tam odfotené aj všetky výrobky, kontaktné polia, odmerané priebehy signálov a zopár vybraných odpovedí z teoretickej časti. V galérii je vyše 800 fotografií, niekedy je nutné reloadnuť stránku, až kým sa neobjavia posledné fotografie z odovzdávania cien.

Projekt elektronickej záťaže riadiaca doska, program do Arduina, STL súbory pre krabicu s chladičom Fischer (podľa zadania zo súťaže), STL súbory alternatívna krabica /pre chladič, ktorý ste na súťaži dostali od firmy Bel Power)

Elektronická záťaž ZENIT 2020 predný panel prístrojaElektronická záťaž ZENIT 2020 vizualizácia krabiceElektronická záťaž ZENIT 2020


Zhodnotenie:

Súťaž sa už tradične začala v predvečer prednáškou na tému "Zrod integrovaného obvodu - od prvej schémy po štruktúru na kremíku", ktorú pripravil Ing. Juraj Haško zo spoločnosti ON Semiconductor. Študenti mali možnosť vidieť celý proces návrhu integrovaného obvodu od funkčného zadania, cez analýzu obvodu, návrh štruktúry až po technológiu výroby samotného čipu.

Prvý deň bol venovaný teoretickej časti, súťažiaci mali odpovedať na 30 otázok z oblasti elektrotechniky. Priemerná úspešnosť bola 50-60%, pričom najlepší súťažiaci dosiahli tradične až 90%. Množstvo nesprávnych odpovedí je možné priradiť slabej znalosti aj základnej matematiky a absencii schopnosti čítania s porozumením.

Poobede nasledovala disciplína komplexný projekt v oblasti elektrotechniky. Úlohou súťažiacich bolo navrhnúť elektronický obvod na základe funkčnej špecifikácie, konkrétne číslicový generátor priebehu v mikrokontroléri s analógovým výstupom. Napriek tomu, že ide o otvorený problém s viacerými správnymi riešeniami, úspešnosť riešenia bola vynikajúca, čo potvrdzuje vynikajúce vedomosti študentov.

Počas tejto disciplíny sme bohužiaľ narazili na súťažiaceho zo SPŠ Dubnica nad Váhom, ktorý podvádzal. Zadanie niekomu poslal na vypracovanie a prijaté výsledky sa snažil prepísať do formulára a prezentovať ako svoje. Napriek niekoľkonásobnému upozorneniu v tejto činnosti naďalej pokračoval. Pre budúce ročníky bude nutné upraviť OTP tak, aby mohla OHK už len pri podozrení na priestupok tohoto typu súťažiaceho z podujatia okamžite vylúčiť.

Celý druhý deň súťaže bol venovaný praktickej časti. Študenti konštruovali elektronickú záťaž 40V/5A s funkciami konštantný prúd, konštantný výkon, konštantný odpor, impulzný odpor, vybíjanie konštantným prúdom, vybíjanie konštantným výkonom, komunikácia SCPI príkazmi s nadriadeným počítačom. Užitočný prístroj do domáceho laboratória. Z poskytnutej schémy zapojenia navrhli motív plošného spoja, ten vyrobili, osadili a oživili. Úroveň návrhov bola vynikajúca a je veľmi povzbudzujúce, že si väčšina súťažiacich vybrala komplikovanejší a náročnejší návrh a výrobu obojstrannej dosky. 

Tretí deň ráno, počas prípravy výsledkov, súťažiaci navštívili pracovisko Slovenskej legálnej metrológie v Košiciach, kde mali možnosť vidieť etalóny elektrických a neelektrických veličín, a metrologické meracie a kalibračné metódy.

Celková priemerná úspešnosť v kategórii A bola 66%, pričom prví traja dosiahli 90%. Celková priemerná úspešnosť v kategórii B bola 50%, pričom víťaz dosiahol 86%. Celkové výsledky ZENIT v elektronike ukazujú vysokú odbornú úroveň súťažiacich a správne nastavenie zložitosti riešených úloh, ktoré umožňuje nájsť najlepších stredoškolských študentov elektroniky na Slovensku.

Odborná hodnotiaca komisia ZENIT elektronika

Ing. Martin Ambrozy
Adam Lassak
Ing. Tomáš Pavlíček
Juraj Tvarožek
Ing. Daniel Valúch, PhD. (predseda OHK)


Kontakt: Daniel Valúch