ZENIT v elektronike

Zadania ZENIT v elektronike, fotografie, informácie z krajských kôl a celoslovenského finále súťaže ZENIT v elektronike

Ročník 35, 2019

11. - 14. február 2019, Spojená škola, Zvolenská cesta 18, Banská́ Bystrica

Podrobné výsledky

Zadania celoštátne kolo

Zadania krajské kolo

Fotografie zo súťaže


Kontakt: Daniel Valúch