ZENIT v elektronike

Zadania ZENIT v elektronike, fotografie, informácie z krajských kôl a celoslovenského finále súťaže ZENIT v elektronike.

Posledná aktualizácia 6.4.2024

Ročník 40, 2023-2024

Celoštátne kolo 18. - 21.3.2024, SŠ - SOŠ elektrotechnická, Banská Bystrica, Zvolenská cesta 18, Banská Bystrica.

Téma 40. ročníka ZENIT v elektronike bola "Meranie neelektrických veličín".

Podrobné výsledky celoštátne kolo

Zadania celoštátne kolo

Prezentácia z úvodného seminára meranie a kalibrácia teploty
Kalibrácia senzorov PT100 namerané hodnoty

navrhy teplomer krabica

navrhy navrhy

navrhy navrhy

Krabica pre štandardnú veľkosť plošného spoja 100x160 mm2 súbory pre 3D tlač.
Krabica pre zmenšenú veľkosť plošného spoja 100x120 mm2 súbory pre 3D tlač.
render

Niekoľko fotografií z priebehu podujatia:

navrhy navrhy leptanie DPS leptanie DPS 
odovzdavanie odovzdavanie spajkovanie prakticka cast spajkovanie prakticka cast  spajkovanie prakticka cast testovacie pracovisko
hodnotenie

Po drobnej nehode charakteru "neodborná manipulácia s kalibračným etalónom" sa naskytla príležitosť ochutnať najdrahšiu vodu na svete. Takto chutí Štandardná viedenská voda VSMOW s presným a certifikovaným izotopovým zložením. Ten kyslík 18O tomu dáva veľmi špecifický buket. Ďakujeme majiteľovi za tento naozaj exkluzívny zážitok :-)
hodnotenie hodnotenie


40. ročník súťaže ZENIT v elektronike hrdo podporujú

Rohde Schwarz on Semi


 Bel Power

 Elso

Krajské kolo

Krajské kolo 30.11.2023 jednotne v celej SR.

Teoretická časť

Začína sa teoretickou časťou. Vašou úlohou je vypracovať odpovede na 30 otázok z elektrotechniky. Na konci formulára je tlačidlo ODOSLAŤ, ktorým pošlete test odbornej hodnotiacej komisii. Po odoslaní testu si viete zobraziť Vaše výsledky. Dávajte si pozor na čas!

Kategória A (3.-4. ročník) - Test teoretická časť kat. A

Kategória B (1.-2. ročník) - Test teoretická časť kat. B

Úspešnosť kategória AuspesnostA

Úspešnosť kategória B
uspesnostB

Praktická časť 10:00 - 16:00

Text zadania vo formáte PDF stiahnete z tejto linky. Zadanie si pozorne prečítajte. Hodnotí sa nie len elektrická funkčnosť obvodu, ale aj spôsob akým je plošný spoj navrhnutý.

Ku textu zadania si stiahnite súbor so schémou pre návrhový systém Eagle, alebo KiCad

Projekt pre Eagle zip súbor

Projekt pre KiCad, verzia 7


Posledná aktualizácia 30.11.2023


Kontakt: Daniel Valúch