Hlavná stránka
Úvod do problematiky DDS

Moduly generátora
Modul s čipom AD9854
Modul riadenia amplitúdy (atenuátor a zosilňovač)
Modul riadenia
Modul klávesnice, displej
Napájací zdroj
Mechanická konštrukcia, prepojenie modulov
Predný panel
Software

Rôzne
Známe chyby a problémy
Zoznam materiálu a dodávatelia
Merania
Fotky
Download

Diskusie ku projektu
Všeobecne k projektu
DDS modul
Atenuátor a zosilňovač
Riadenie, klávesnica, ovládanie
Software